Beskrivning av persondataregister på BTB Plaza Ab

 1. Förteckning över register med persondata hos BTB Plaza Ab
  1. Kundregister
  2. Personalregister
  3. Chat funktion på hemsidan
  4. Kontaktformulär på hemsidan

 2. Vad vi sparar
  1. Kundregister, potentiella kunder, samarbetspartners
   1. Uppgifter om bolaget
    1. Bolagets namn
    2. Bolagets adress
    3. Bolagets webbadress
    4. Bolagets generella e-postadress
    5. Bolagets telefonnummer
    6. Bolagets affärsområde (tillverkare, slutanvändare, elbolag, EPC etc.)
   2. Uppgifter om personer på bolaget
    1. Namn
    2. Eventuell avdelning
    3. Titel/Position
    4. E-postadress
    5. Telefonnummer
    6. Prenumerant på nyhetsbrev, opt-in opt-out
   3. Personalregister
    1. Personuppgifter
     1. Namn
     2. Personnummer
     3. E-postadress
     4. Hemadress
     5. Bankkontonummer
    2. Chat på hemsidan
     1. Ifall besökaren vill uppge sitt
      1. Namn
      2. Bolagets namn
      3. E-postadress
      4. Telefonnummer
      5. Fri text för ärendet
     2. Kontaktformulär på hemsidan
      1. Obligatoriska fält
       1. E-postadress
       2. Fri text för ärendet
      2. Frivilliga uppgifter
       1. Namn
       2. Bolagets namn
       3. Telefonnummer

 3. Varför vi har sparat de personuppgifter vi har
  1. Kundregister, potentiella kunder, samarbetspartners
   1. För att kunna kommunicera via e-post eller telefon med befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners.
   2. För att försöka få en kundrelation till potentiella kunder som visat intresse av våra tjänster och varor.
   3. För att skicka ut nyhetsbrev och informera om våra tjänster för olika affärsområden.
  2. Personalregister
   1. För arbetsavtal
   2. För löneutbetalning (uppgifterna skickats vidare till JBB, Jakobstads Bokföringsbyrå Ab, som sköter om löneutbetalningarna och är vår avtalspart).
   3. För arbetshälsovården (uppgifter skickats vidare till Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. som är vår avtalspart).
  3. Chat funktionen på hemsidan
   1. För att kunna kontakta personen som vill bli kontaktad av oss.
  4. Kontaktformulär på hemsidan
   1. För att kunna kontakta personen som vill bli kontaktad av oss.

 4. Var finns uppgifterna sparade och hur är de skyddade?
  1. Kundregister
   1. SuiteCRM system som hostas av JNT, Jakobstads Nejdens Telefon Ab, Jakobstad, Finland på egen dedikerad server.
   2. All trafik är krypterad med SSL certifikat
   3. Tillgång genom personlig inloggning för de som har tillgång till det med användarnamn och lösenord
  2. Personalregister
   1. Excel databas
   2. Finns endast internt på firmans interna server på dedikerat utrymme dit endast utvalda personer har access
   3. Ligger bakom fysisk brandmur åtkomlig endast genom VPN tunnelförbindelse
  3. Chat på hemsidan
   1. Eventuella uppgifter som besökaren lämnat skickas som e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt chatfunktionärerna.
   2. E-postlådan är en s.k. IMAP box, hostad av JNT, Jakobstads Nejdens Telefon Ab, Jakobstad, Finland.
   3. Sparas även som historik hos leverantören av Chatra, Roger Wilco LLC på deras server www.chatra.io
   4. Bolaget som är avtalspart är Roger Wilco LLC, Arlington, USA
   5. All information ligger bakom personlig inloggning av de anställda el. administratören som har access till systemet som Chat funktionär.
   6. All datatrafik är krypterad med SSL certifikat, tvingad https: trafik
  4. Kontaktformulär på hemsidan
   1. All information skickas som e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
   2. E-postlådan är en s.k. IMAP box, hostad av JNT, Jakobstads Nejdens Telefon Ab, Jakobstad, Finland.

  5. Vem har tillgång till uppgifterna, vilka är rollerna och hur loggas ändringar och inlägg, hur länge sparas data?
   1. Kundregister
    1. Administratören (Kristian Östman)
     1. Kan skapa nya användare till CRM systemet.
     2. Kan skapa nya kontakter och ändra/radera befintliga kontakter.
     3. Kan skicka ut e-postutskick så som nyhetsbrev etc.
     4. Alla tillägg och ändringar loggas och finns arkiverade med uppgifter om vem som gjort ändringar och när.
     5. Uppgifterna raderas i regel inte innan en aktiv kontakt så önskar.
     6. Kontakter som vi inte haft någon som helst kommunikation med raderas manuellt efter 5 år av inaktivitet. Detta görs 2 gånger per år av administratören.
     7. För nyhetsbreven är det prenumeranten själv som genom opt-out funktionen själv kan avbryta prenumerationen, men administratören ser vilka som valt att avsluta prenumerationen.
    2. Övriga anställda (Jim Stenman, Thomas Forsman, Joakim Rönngård)
     1. Kan skapa nya kontakter och ändra/radera befintliga kontakter.
     2. Alla tillägg och ändringar loggas och finns arkiverade med uppgifter om vem som gjort ändringar och när.
   2. Personalregister
    1. Verkställande direktören
     1. Upprätthåller registret med korrekt information för löneutbetalningar, arbetsplatshälsovård etc.
     2. Raderar personers data vars arbetsavtal upphört när rådande lagstiftning det tillåter.
    2. Chat på hemsidan
     1. Administratören (Kristian Östman)
      1. Kan se och radera historik
      2. Kan skapa nya användare / chatfunktionärer
      3. Finns ingen loggning annat än historiken
      4. Historiken sparas tills administratören eller en chatfunktionär raderar den.
     2. Chatfunktionärer (Thomas Forsman, Kristian Östman)
      1. Kan se och radera historik
      2. Finns ingen loggning annat än historiken
    3. Kontaktformulär på hemsidan
     1. De anställda som har tillgång till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. e-postlådan (Kristian Östman)
     2. Finns ingen loggning
     3. E-posten raderas kontinuerligt, minst 2 gånger per år av de anställda som har tillgång till e-postlådan.
 1. Ansvarspersoner
  1. Kundregister
   1. Kristian Östman, tfn. +358 50 550 9921, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  2. Personalregister
   1. Jim Stenman, vd, tfn. +358 40 584 1558, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 2. Utdrag ur registret, ändringar och radering
  1. Kundregister
   1. Utdrag ur CRM genereras som PDF fil vid förfrågan av administratören eller någon annan anställd och skickas per e-post till den adressen vi har registrerat.
   2. Ansökan om ändringar görs på begäran av den registrerade själv per e-post från den adress vi har registrerat och utförs av administratören eller övriga anställda.
   3. Ansökan om radering av uppgifter görs på begäran av den registrerade själv per e-post från den adress vi har registrerat och utförs av administratören eller övriga anställda.
   4. Prenumeration på nyhetsbrev kan inledas och avslutas av kunden själv via s.k. double opt-in eller opt-out.
  2. Personalregister
   1. Utdrag ur personalregistret fås genom personlig begäran hos verkställande direktören.
   2. Endast uppgifter som ej behövs för löneutbetalning, arbetshälsovård etc. kan raderas.
   3. När arbetsavtal upphör raderas sparade uppgifter dock inom ramarna för gällande lagstiftning om vilka uppgifter som måste sparas och hur länge.
 1. Hur vi samlar in persondata
  1. Kundregister
   1. Alla kontakter som vi har sparade har föregåtts av någon typ av personlig kontakt mellan en anställd på BTB Plaza Ab och med personen i fråga eller med bolaget som personen i fråga jobbar på (t.ex. växeltelefonist eller allmän e-postadress).
   2. Alla kontakter som finns sparade har även blivit kontaktade och verifierade på sätt eller annat;
   3. Via personlig kontakt med någon anställd från BTB Plaza Ab på t.ex. mässor (visitkort)
   4. Via personlig kontakt per telefon
   5. Via personlig kontakt per e-post
   6. Fr.o.m. 25.5.2018 kommer alla kontakter som sätts in i CRM systemet att först hamna i en s.k. karantän och även erhålla ett automatisk e-postmeddelande där vi ber dem bekräfta sin e-postadress samt ge sitt samtycke till att vi sparar deras kontaktuppgifter.
    1. De som ger sitt samtycke flyttas automatiskt över från karantänen till kundregistret
    2. De som inte samtycker raderas automatiskt när de väljer den optionen
    3. De som inte svarar raderas automatiskt om de inte gett svar inom 14 dagar trots upprepade påminnelser
    4. Befintliga kontakter före 25.5.2018 kommer att delges information om hur vi hanterar kunddata samt information om hur de får se vilka uppgifter vi har sparade om dem och hur de skall gå tillväga om de vill radera eller ändra något.
 1. Övrig datainsamling av icke persondata natur
  1. Cookies på hemsidan
   1. För att fastställa vem det är som besöker vår hemsida använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik.
   2. Cookies används för att t.ex. minnas besökarens språkval
   3. Vi sparar information om hur mycket en besökare tillbringar på vår hemsida, vilka sidor hen läser, om hen har besökt oss tidigare, vilken webbläsare besökaren använder och vilket operativsystemet är etc.
   4. De cookies som vi skickar till besökare sparas olika länge. Datum för radering flyttas fram varje besökare återkommer till vår hemsida. Cookies raderas automatiskt när tidsfristen löper ut.
   5. Vi informerar besökarna om hur vi använder cookies samt även hur de kan radera cookies vi skickat från sin dator och hur de skall gå tillväga för att inte ta emot cookies.

  2. Cookies på Chatfunktionen på hemsidan
   1. För såväl anonyma användare av chatfunktionen (där besökaren inte velat uppge några uppgifter om sig själv) som för de som uppger sitt namn och kontaktuppgifter sparas den information som besökare skrivit ned till en chatfunktionär samt även chatfunktionärens svar.
   2. För att fastställa vilken sida en besökare är inne på när hen använder chatfunktionen används cookies.
   3. De cookies som vi skickar till besökare sparas olika länge. Datum för radering flyttas fram varje besökare återkommer till vår hemsida. Cookies raderas automatiskt när tidsfristen löper ut.
   4. Vi informerar besökarna om hur vi använder cookies samt även hur de kan radera cookies vi skickat från sin dator och hur de skall gå tillväga för att inte ta emot cookies.
Copyright © 2004 - 2020 BTB Plaza Ltd. BTB Trafo is a registered trademark of BTB Plaza Ltd. All rights reserved.